PORUKE
Poruke su projekt koji se sastoji od tri dijela, a koji je bio realiziran u sklopu multimedijalnog projekta Teatar i mit, Salona mladih i samostalne izložbe u Galeriji SC u Zagrebu.
Projekt sadrži realizaciju postavljanja banalnih poruka na njima netipična mjesta, te usporednu akciju dijeljenja letaka spomenutih sadržaja. To su poruke kojima se svakodnevno koristimo u životu, a upućene su meni bliskim osobama. Ovim činom bizarnoj je poruci pridana jednaka važnost kao i komercijalnim oglasima kakve osmišljaju reklamne kampanje. Poruka mijenja medij. Iako su poruke osobne, primalac poruke (bilo da se radi o jumbo plakatu ili letku) postaje aktivni učesnik umjetničkog stvaranja jer on na svoj način doživljava poruku. On joj daje drugi smisao i time prerađuje ideju kao svoju osobnu.
Nažalost, djelotvornost efekta provokativnosti izgubila se vremenom zbog toga što mnoge reklamne kampanje u posljednje vrijeme osmišljaju različite dosjetke kako bi privukle pažnju potrošača na svoj proizvod. Koncept ovog projekta ujedno je i pokušaj zbunjivanja javnosti ironično se poigravajući takvim načinom oglašavanja.
Projekt Poruke sadrži i popratnu akciju koja se sastoji u širenju letaka. Time poruke koje su dio vlastitog života bivaju prenesene na okolinu, čime se uspostavlja izravna veza između autora i publike.